Elektrisch Projectingenieur

Vacancy details

General information

Reference

2023-28498  

Publication date

26/07/2023

Position description

Category

OPERATIONS - ENGINEERING/PRODUCTION

Job title

Elektrisch Projectingenieur

Contract

Permanent contract

Contractual hours

Full time

Job description

Als elektrisch projectingenieur heeft u volgend takenpakket: 

 • Coördineren van technisch diepgaande (deel)projecten, installaties en apparatuur binnen het eigen technisch deelgebied, in samenwerking met andere medewerkers, met als doel het bekomen van technische installaties die voldoen aan de wettelijke, uitbatings- en veiligheidseisen.  

 

 • Opmaken van technische dossiers (bv. lastenboeken en prijsaanvragen, selecteren van hard/software) in functie van de behoeften en het uitwerken van voorstellen aan installaties/apparatuur,… binnen het eigen vakgebied, met als doel een selectie te kunnen voeren en te komen tot een optimale installatie of verwezenlijking rekeninghoudend met geldende procedures, richtlijnen en regelgeving. 

 

 • Doorgeven van de installatiekennis en de technische kennis binnen de organisatie met als doel te komen tot een hoger niveau van dienstverlening en ontwikkeling van de onderhoudsmedewerkers.  
 • Signaleren, analyseren en aanpakken van problemen en op zoek gaan naar oplossingen binnen het eigen vakgebied met als doel een vlotte uitvoering te bekomen of defecten aan de installaties te vermijden.  
 • Mee waken over de technische installaties binnen het eigen werkdomein (hardware + softwarematig) met als doel de werking ervan te waarborgen.  

Business Industry

Energy

Profile

 • Zin voor verantwoordelijkheid en initiatief ;
 • Zelfstandig, nauwkeurig, kwalitatief en ordelijk kunnen werken;
 • Loyaal ingesteld zijn en bijzondere aandacht besteden aan kwaliteitsvolle, veilige en milieuvriendelijke werkomgeving;
 • Kennis van elektrische netstelsels, zowel op Laag- als Middenspanning;
 • Kennis van wetgeving en normering van elektrische installaties;
 • Kennis van bekabeling, datacommunicatie(bekabeling) en glasvezel;
 • Kennis of interesse om kennis uit te breiden van noodvoedingen zoals UPS, noodaggregaten,… ;
 • Kennis of interesse om kennis uit te breiden van gebouw- en/of energiebeheerssystemen;
 • Je streeft een continue verbetering na in de eigen kwalificaties en de verschillende resultaatsgebieden;
 • Je gedrag sluit aan bij onze 4 kernwaarden: veiligheid, verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid en samenwerken;
 • Je kan vlot overweg met Microsoft Office (Word, Excel, Project, …);
 • Kennis en technisch advies op een begrijpbare manier kunnen overbrengen;
 • Dossiers goed onderbouwd kunnen verdedigen;
 • Vlot kunnen samenwerken met andere collega’s;
 • Zowel mondeling als schriftelijk vlot kunnen communiceren met diverse doelgroepen;
 • Een vloeiende kennis van het Nederlands;
 • Een goede kennis van technisch Engels en Frans is een surplus;
 • Kennis van overheidsopdrachten is een surplus;
 • Enkele jaren ervaring in elektriciteit in industriële kritische bedrijfsomgeving;
 • Masterdiploma industriële en/of burgerlijke ingenieurswetenschappen.

Position location

Job location

Europe, Belgium, Flanders

Location

Belgium

Candidate criteria

Minimum level of education required

6. Master Degree

Diploma specialisation

 • Electricity
 • Energy (nuclear, sustainable energies, fossil, gas, etc.)
 • Electrical Engineer

Level of experience

5 to 10 years

Languages

Dutch (3 : Advanced)